Нашите гост – лектори


6Проф. Михаил Боянов, дмн

Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Александровска“, гр. София.

Завършил медицина в МУ-София през 1993 г. Специализирал е в Грац (Австрия, 1991 г.), Кьолн (Германия, 1996 г.) и Париж (Франция, 1998 г.). Специалист е по вътрешни болести (от 1998 г.) и по ендокринология и болести на обмяната (от 2000 г.). Магистър е по обществено здравеопазване (2010 г.). Водещ лекар към клиниката по ендокринология на УМБАЛ “Александровска“ от над 18 год. Член е на множество български, европейски и международни дружества и асоциации.

 

portret Momekov

Проф. д-р Георги Моменков

Проф. д-р Георги Момеков е преподавател в Катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ-София и председател на Българското научно дружество по фармация.

Член е също така и на научните дружества по фармакология и токсикология.

Има придобита специалност по клинична фармация и множество специализации у нас и в чужбина.

Той е съавтор на 156 научни публикации (89 от които в списания с импакт фактор), 20 глави от учебници и монографии и един патент. Трудовете му са цитирани над 800 пъти (h-индекс 17).

Проф. Момеков преподава фармакология и фармакотерапия, както и специализираните дисциплини „Проблемни случаи във фармакотерапията“, „Клетъчна и молекулярна фармакология“ и „Химиотерапия“.

Проучванията му са в областта на онкофармакологията,  експерименталната химиотерапия, фито- и етно-фармакологията и лекарствените взаимодействия.

Бил е член на комисията по прозрачност към Министерство на здравеопазването.

Понастоящем е член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Носител на наградата „Signum Laudis as Scientiae Maritis“ на Съвета по медицинска наука при МУ в София.

 

DeliyskaПроф. д-р Боряна Делийска

Зам.-директор по научната и учебна дейност.

Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

Образование: 1982 г. – висше образование по медицина, Медицинска академия, София
Специализации: 1988 г. – специалност по „Вътрешни болести”Други специализации: 1986, 1999, 2001,2004, 2004, 2007 г. – Германия

1999 г. – доктор по медицина

2009 г. – доктор на медицинските науки

Регистрация: Български лекарски съюз – Медицински университет, София
Професионално развитие: 1982 -1983 г . – участъков терапевт, Златица1983 г. – Първа нефрологична клиника, Катедра нефрология, МУ-София

1989 г. – старши асистент

1991 г. – специалност по „Нeфрология”, главен асистент

1999 г. – учебна и научна степен „доктор”

2001 г. – доцент

2001 г. – началник на Клиника по нефрология

2000-2004 г. – член на Факултетния съвет към Деканата по медицина, МУ, София

2004 г. – член на Съвета по медицинска наука към Ректората на МУ, София

2003 г. – външен експерт към НЗОК

2004 г. – Национален консултант по нефрология към МЗ

2007 г. – член на Комисията за лечение в чужбина към МЗ

2012 г. – професор

Членство: – Българско дружество по нефрология- Европейското дружество по нефрология и диализа

– Интернационалното дружество по нефрология.

– член на ръководството на Българско дружество по нефрология

– член на редакционни колегии на сп. „Актуална нефрология” и на сп. „Нефрология и диализа”

Участие в научни форуми и публикации: 150 публикации в български и чужди списания, 79 участия в конгреси в България и чужбина. Лекции в Германия

 

unnamed

Член кор. проф. Иван Миланов

Изпълнителен директор на на УМБАЛНП „Св. Наум“. Чл. – кор. на БАН в направление „Медицински науки – Клинична медицина“

Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн, завършва медицина във ВМИ, София през 1981 г. Работи като участъков терапевт в Общинска болница гр. Своге. През 1983 г. започва работа като асистент по клинична електромиография в Медицинска Академия (ИСУЛ). От 1984 г. работи в отделение по дегенеративни и демиелинизиращи заболявания на Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум”. Придобива клинична специалност по неврология през 1986 г. През 1997 г. е избран за  доцент по неврология и началник отделение, а от 2001 г. е професор и изпълнителен директор на Университетската болница “Св. Наум”. През 2004 – 2008 година е зам. ректор на Медицински университет – София. През 2012 г. е избран за член кореспондент, а през 2015 г. – за академик на Българска Академия на Науките. От 1990 г. е доктор по медицина, а от 1998 г. – Доктор на медицинските науки. Специализира двигателни нарушения в Канзаският университет – САЩ, Kansas city, Kansas при проф. W. Koller. Специализира и по проблемите на главоболието в Университета на гр. Pavia – Италия при проф. G. Nappi и проф. G. Sandrini.

Има над 550 научни публикации, голяма част от тях  в престижни западни списания. Неговите публикации са цитирани над 2500 пъти в престижни западни научни издания. Автор е на повече от 60 монографии и учебници по неврология. Има съвместни научни разработки с колективи от Университета на гр. Pavia и от Канзаския университет.

Член е на Ню-Йоркската академия на науките (NYAS), на Международната асоциация за изучаване на болката (IASP) и на Световната асоциация по двигателни нарушения (Movement Disorders Society). Член е на панелите по неврология, по главоболие и по множествена склероза на Европейската Академия по Неврология (EAN) и на бордовете на Европейското дружество по главоболие (EHS), Дунавската неврологична асоциация, на съвета на Европейския комитет за лечение и проучвания на множествената склероза (ECTRIMS) и на Научния комитет на Дружество за изучаване на невропротекция и невропластичност (SSNN). Председател е на Българското дружество по неврология, Българската асоциация по двигателни нарушения и множествена склероза, Българската асоциация по клинична електромиография и евокирани потенциали и на дружеството по главоболие и болка. Заместник председател на Българската асоциация по невропротекция и невродегенерация. Член на управителния съвет на „Българска сърдечна и съдова асоциация“.

Главен редактор е на научните списания Двигателни нарушения, Cephalgia и Българска неврология. Участва в редколегии на няколко български и чужди научни списания. Изнасял е лекции в Университета на Pavia, Италия и Белградския университет.

Носител на международната награда “Kauchtschischvilli” на Световната асоциация по главоболие за 1996 г. Носител е на наградата “Проф. Д-р Константин Чилов” за 2005 и 2009 г., „Панацея златна” за 2009 година и Signum Laudis I степен Aesculapius през 2016 година. Удостоен е с почетен знак “Български лекар” (2004 г.). Удостоен със званието “Почетен гражданин на гр. Своге” през 2016 година.

2016-11-18 20.01.54


Доц. д-р Диляна Вичева

Проф. Д-р Диляна Вичева е специалист „Уши, нос, гърло“. Тя е преподавател при Катедра по УНГ болести при Медицински Университет Пловдив; лектор към МФ, Медицински Университет – Пловдив, лектор към ФОЗ, Медицински Университет – Пловдив, лектор към АМТИИ – Пловдив, лектор към ФОЗЗГ към РУ «Ангел Кънчев» – Русе и работи в Университетската УМБАЛ „Капела“ – гр. Пловдив.

Порф. Д-р Диляна Вичева има завидна научна активност у нас – 338 (публикации, съобщения, монографии, учебни помагала, сборници, национални консенсуси, CD – ROM и др.) и в чужбина – 330 за целия си творчески научен път. Тя членува в 10 национални и международни редакционни колегги в научни списания и е рецензент в 9 международни и 2 национални списания. Специализира многократно в чужбина и е поканен гост-лектор на 47 международни конгреси, курсове, конференции, симпозиуми и др. Най-голямата й заслуга като Български Оториноларинголог е, че е била и е отличена като изключителен гост-лектор на курс „РИНОФЕСТ 2011” в МАЙО КЛИНИК, Рочестър, Минесота, САЩ. Както в чужбина, така и в България, тя организира, ръководи, конструира научната програма; провежда международни курсове с видни световни специалисти и с практическо обучение за българските оториноларинголози – Курс по Ринопластика 2009 – Боровец; Функционална Ендоназална Синус Хирургия с кадаври 2011 – Пловдив; Live Surgery Course of The Nose and Paranasal Sinuses 2013, Пловдив; Училище по Ринопластика 2015, Русе. Стана вече традиция да прави международни конгреси и курсове в Италия – 3 на брой (Триест, Роверето, Сенигалия). През тази 2016г. като Председател на Българското Ринологично Сдружение организира под егидата на самото сдружение: ENT update 2016; 9-10.09.2016г. във Виена, Австрия.  През 2017г. е конгрес президент в гр. Будва, Черна гора. Участва в кръгли маси на Световни и Европейски форуми като навсякъде промотира постиженията на българската медицина в областта на УНг болестите. За 2017г. за първи път съвместно с поредната Българо – Италианска Ринологична среща организира Първа Педиатрична УНГ конференция, на която общопрактикуващи лекари, педиатри и УНГ специалисти ще могат да обменят своя клиничен опит.

Проф. Д-р Диляна Вичева заема следните длъжности и отговорности:

 1. Българско Ринологично Сдружение – председател
 2. Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на глава и шия – заместник –председател по международната дейност
 3. Европейска Ринологична асоциация – официален делегат за България и в адвизорен борд
 4. Адвизорен член към Световните Международни Федерации на оториноларингологичните общества IFOS
 5. Съюз на Еропейските медицински общества по ОРЛ – борд член
 6. Международна Черноморска асоциация по отология и невроотология – член
 7. Българско Сдружение по Обструктивна сънна апнея и хъркане – член
 8. Клуб Пловдив, Оптимист Интернешънъл – председател
 9. Сдружение „Пловдив – най-стария жив град на Европа” – член на управителния съвет
 10. Отговорник по Научно-изследователската дейност в катедрата по УНГ болести при МУ-Пловдив
 11. Борд на БЛС по ОРЛ, ХГШ – секретар
 12. Член на ISCOANA – Международна Стандартизираща комисия за обективно проследяване на носните пътища
 13. Член на Европейската Асоциация по Детска Оториноларингология
 14. Член на Интерамериканската Педиатрична детска ОРЛ асоциация
 15. Член на Американската Ринологчина Асоциация
 16. Балканско Оториноларингологично Сдружение – член

Проф. Д-р Диляна Вичева има още няколко награди, а именно: Награда “Проф. Ст. Белинов”, VII Национален Конгрес по Оториноларингология на млад български оториноларинголог; Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу” от кмета на гр. Пловдив, 2011г.; Награда от Дарик-радио конкурс „Издирва се истинската жена” 08.03.2010г.; Награда за научна акуратност и професионализъм от Италианската Асоциация – Argomenti di Otorinoparingoiatria Moderna (A.I.O.L.P.)  Italy, Милано 27.09.2013 по време на XIII Национален конгрес на A.I.O.L.P.

Проф. Д-р Диляна Вичева има отлични умения да комуникира с хора от всякакво естество; има усет за екипна работа; има отговорно отношение за изпълнение на задачи; има далновидно виждане за разрешаване на проблеми; има Европейско виждане за развитие на здравеопазването в България; има дарба да обучава млади специализанти, УНГ специалисти, общо-практикуващи лекари, педиатри и др.  и да въвежда нови методики за диагностика и лечение Всички тези качества са придобити от специализации, конгреси, курсове и др. из Европа и света. Паралелно с това помага на своите колеги да специализират в различни международни УНГ центрове; награждава отличили се млади специализанти; активно подпомага публикуването на научни трудове в международни списания; промотира дейността на Българските Оториноларинголози в чужбина и най-вече на дейностите на Българското Ринологично Сдружение.

 

gornev

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

Доц. д-р Радосвет Горнев е специалист по хирургия. Завършил е Медицинския университет в гр. София през 1990 г., придобива специалност обща хирургия през 1996 г.  Последователно специализира във водещи клиники на Александровска болница и Военномедицинска академия в областта на жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, хирургия на панкреас, колоректална хирургия, лапароскопска хирургия. През 2003 г. е стипендиант на Кливланд клиник, САЩ, с ръководител проф. Стивън Уекснер. 2006 г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт в УНСС, София.  През 2010 г. специализира лапароскопска херниопластика в Сьодертале, Швеция. 2011 г. – курс по чернодробна трансплантация от жив донор, Истанбул, Турция. 2011 г. – индивидуална програма по жлъчно-чернодробна, панкреатична и гастроинтестинална хирургия, Клиничен център, Любляна, Словения.

1991–2008 г. работи като хирург-ординатор в І Градска болница в София.

От 2008 г.  до сега доц. д-р Горнев оглавява Клиниката по обща хирургия в УБ „Лозенец“.

Има опит в хирургия на стомах и дуоденум-резекционна и пластична хирургия, хирургия на черен дроб и билиарна система,  панкреатична хирургия, колоректална хирургия, пластично-възстановителна хирургия при хернии на коремната стена, хирургия на млечна жлеза при бенигнени и малигнени лезии с аксиларна лимфна дисекция при карцином на гърдата, хирургично лечение при диабетно стъпало и ХАНК,  спешна хирургия, лапароскопска хирургия.

 

bobi-georgiev

Доц. Борислав Георгиев, Главен асистент в Национална кардиологична болница, гр. София.

Специализира кардиология в Клиника по кардиология при проф. Х. Кун в гр. Билефелд, Германия. Основните области на интереси в работата му са свързани с електрокардиология, лечение на хипертония, профилактика на сърдечносъдови заболявания, епидемиология, лекарствена терапия и др.

Членува в Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), в Европейско дружество по кардиология (European Society of Cardiology), в Международен съвет по електокардиология, както и в Академия на науките на Ню Йорк (New York Academy of Sciences). Бил е член на борда на международната организация „Нeart Friends Around the World”. Участвал е в няколко работни групи на Американска сърдечна асоциация. Биографията му е публикувана през 1998 г. в книгата „Five Hundred Leaders of Influence” на Американския биографичен институт, а през 1999 г. и в книгата „The First Five Hundred at the New Millennium” на Международния биографичен център в Кембридж.

Главен редактор е на списание „Наука Кардиология” и председател на Фондация „Академия Кардиология”. Участва в редакционни съвети на някои български научни списания.

Участва ежегодно като лектор на български и международни научни форуми с кардиологична насоченост. Има публикувани резюмета във водещи списания (J American College of Cardiol, J. Hypertension, Eur J Cardiovasc Prev& Rehab, Prevention and Control, Cardiovascular drugs and theraрy, Europeanheartjournal). За свои научни разработки е удостоен с награда за млад учен на XX Международен конгрес по електрокардиология. Носител е на награда Siemens-Elema AB, Young Investigators Award на Международния съвет по електрокардиология.

Автор е на мащабен брой публикации в научни списания, включително на английски език в международни списания (Eur J Cardiac Pacing and Electrophysiol, Rev Lat de Cardiol) и монографии (World Scientific Publ, Monduzzi Ed, Havitis Ltd.).

 

bosheva

Проф. д-р Мира Бошева

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги” ЕАД, Клиника по педиатрия, гр. Пловдив

 

Ръководител на Клиниката по детски и генетични заболявания.

Специалист по детска пулмология.

Началник пулмологично отделение към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги” ЕАД, Клиника по педиатрия.

Доцент към Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ Пловдив.

Професор към същия университет от 2011 година.

Има повече от 120 научни публикации в областта на педиатрията и повече от 50 фирмени презентации.

Организатор като член на УС на БПА в организационен комитет на над 30 научни прояви.

Ръководител на 6 научни проекта, финансирани от МУ и два финансирани от МОН.

Член  на УС и зам. Председател на БПА от 2011, член на БПА от 1981 до момента и Асоциацията на детските пулмолозичастие в повече от 30 клинични проучвания, като главен изследовател /20/ или подизследовател, във всички фази, 2 от които са фаза 1.

Работи  вече 32 години като педиатър, след завършване на ВМИ Пловдив. Специализирала в детски болници в Швеция, Австрия, Великобритания и САЩ.

Защитила дисертация през 1994 на тема ГЕРБ като причина за рецидивираща бронхиална обструкция във възрастта до 2 години.

 

phoca_thumb_l_img_1359-520x245

Проф. д-р Иван Литвиненко, дм

Детска неврологична клиника, Катедра по педиатрия, МФ при МУ -София

Членство: Педиатрична Асоциация, Дружество по Детска неврология
Публикации: Дисертация на тема „Неврологични усложнения у деца с диабет“ / Клинико-електрофизиологична характеристика /

доц.-анна-кънева

Проф. д-р Анна Кънева

Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница

Тя е водещ специалист в неинвазивната и инвазивна диагностика на сърдечно съдовите заболявания при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ), както и при бременни за откриване на ВСМ на плода.

Доц. д-р Анна Кънева въвежда в България транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект (МПД) и персистиращ артериален канал (ПАК). Сертифициран в инвазивна кардиология, неинвазивна диагностика на сърдечно съдови заболявания, фетална ехокардиография.

Има редица научни публикации в областта на интервенционалната кардиология, нарушения на ритъма и проводимостта, естествената и следоперативна еволюция на вродени сърдечни малформации.

Docent_Mateva1207-2

Проф. д-р Людмила Матева, дмн

Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София

Член е на български и чуждестранни научни дружества, има над 30-годишен стаж по специалността.

Началник на Клиника по гастроентерология и ръководител на Експертeн център по редки заболявания: вродени метаболитни заболявания на черния дроб  – болест на Wilson, хемохроматоза и порфирии, УМБАЛ „Св.Иван Рилски“-София

Преподавател по вътрешни болести и гастроентерология в Катедрата по вътрешни болести към МФ, МУ-София

Завършила е медицина в Медицинска академия –София през 1978 г. Специалист е по вътрешни болести (от 1982) и гастроентерология, и диететика (от 1987).

Председател е на Българска асоциация за изучаване на черния дроб. Член е на ръководството на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Главен редактор е на списание „Българска хепато-гастроентерология“. Член е и на други национални, европейски и международни дружества, комисии, организации и редколегии.

Клиничните и научните й интереси са предимно в областта на хроничните чернодробни заболявания, особено  метаболитни нарушения, охолна стеятозна болест, хронични вирусни хепатити, лекарствено индуцирани увреждания, чернодробна функция, фармакокинетика при нарушена чернодробна функция, редки заболявания на храносмилателната система; болест на Крон и улцерозен колит.

3707d8f2be163bd14c78cf07586f13bb_S

Проф. д-р Тодор Кантарджиев,дм, дмн,мзм

Директор на НЦЗПБ, Председател на Българската асоциация на микробиолозите

 

Професор д-р Тодор Веселов Кантарджиев дмн, мзм, завършва Медицинска Академия София през 1981 г., като лекар.

От 1981 до 1982 г. работи в гр. Белово, от 1982 г, е научен сътрудник в Катедра военна епидемиология и хигиена на ВМА.

От 1988 г. е в НЦЗПБ, последователно е ръководил лабораторен сектор, лаборатория, обединена лаборатория и от 1992 г. – Отдел микробиология.

През 1986 г, придобива специалност Микробиология,през 2001 г. придобива специалност Клинична имунология и през 2004 г. специалност Епидемиология на инфекциозните болести.

Доктор по медицина е от 1991 с дисертация на тема”Имулнологични методи за диагностика на системната кандидоза”.

Доктор на медицинските науки е от 2008 .г на тема” Проучвания върху етиологичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”.

Доцент е от 1995 г., а професор от 2009.

В 2004 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт в Медицински университет София с дипломна работа “Мениджмънт на клинична микробиологична лаборатория”.

Специализации в чужбина: 1989 – Европейската Федерация на Микробиолозите – Берлин, Институт Роберт Кох, Германия,1990 – Асоциация на Германските Миколози – Фрайбург, Германия, 1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен Обмен – Мюнстер, Германия, 1999 – Кралското общество – Абърдийн, Великобритания, 2001 – Кралското общество – Абърдийн, Великобританиял Членство в професионални организации Председател на Българската Асоциация на Микробиолозите (www.bam-bg.net), Зам. Председател на Научно Дружество по Микробиология, Член на Управителния съвет на Европейската Конфедерация по Медицинска Микология, Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология, Член на Микологичните Дружества на Франция, Германия, Швейцария и Люксембург , Член на Американското Дружество по Микробиология, Член на Европейското Дружество по Клинична микробиология и Заразни болести.

През 1921 – 1925 г. Бактериологичният отдел е обособен като самостоятелна структурна единица в състава на основания през 1897 г. Бактериологичен институт.

В последствие, през годините микробиологичното звено претърпява развитие и се утвърждава като основен диагностичен център в страната.

Понастоящем отдел “Микробиология” към НЦЗПБ се ръководи от Професор Д-р Тодор Кантарджиев, дм, който е и Национален консултант по микробиология на МЗ.

JulianRaynov-framar

Проф. д-р Юлиан Райнов, дм

Ръководител на Клиниката по хематология във ВМА – София

Завършва медицина в МУ-София през 1974 г. Заема последователно длъжностите от лекар-ординатор, асистент, главен асистент до ръководител катедра във ВМА-София. Има 4 клинични специалности: вътрешни болести, военно-полева терапия, клинична хематология и онкология. Придобива образователна и научна степен „доктор” през 2001 г. и академичните длъжности „доцент” през 2002 г и „професор” – през 2016 г. Преподавал е в МУ-София, Нов български университет. В момента е професор в медицинския факултет на СУ „Климент Охридски”, катедра „Вътрешни болести и терапия” с преподаване на български и чуждестранни студенти. Има многобройни специализации у нас и в чужбина. Автор е на 380 научни труда, от които 130 научни публикации у нас и чужбина с общ импакт фактор 341,54, както и 150 участия в научни форуми у нас и чужбина. Участва активно в научните форуми на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, с презентации и изготвени и отпечатани учебни помагала. Дългогодишен член на различни комисии за държавен изпит по клинична хематология и вътрешни болести, на редакционни колегии на периодични списания в чужбина и у нас, както и в наши и международни организации в областта на клиничната хематология и онкология. Научните му интереси са насочени в областта на малигнените лимфоми, миелопролиферативните болести, качеството на живот при болни с малигнени заболявания.

Образование:
1967-1974 г. – медицина, Медицинска академия, гр. София.

Следдипломна квалификация:
2006 г. – Придобита специалност по онкология.
2002 г. – Курс по болничен мениджмънт, ВМА, София.
1992 г. – Курс по начална компютърна грамотност.
1986 г. – Основен курс по онкология, Национален онкологичен център (НОЦ), София.
1984 г. – Основен курс по клинична хематология. Придобита специалност по клинична хематология през 1985 г.
1983 г. – Основен курс по онкология, Национален онкологичен център.
1982 г. – Основен курс по военнополева терапия. Придобита специалност по военнополева терапия през 1983 г.
1979 г. –  Основен курс по вътрешни болести. Придобита специалност по вътрешни болести през 1980 г.

Завършени курсове и специализации в чужбина:
2000 г.  – Квалификация клинична хематология, Тел Авив, Израел.
1993 г.  – Специализация сепараторна цитафереза, Хомбург, Германия;
199 1г. – Специализация костно-мозъчна трансплантация, Льовен, Белгия;
1990 г. – Специализация по клинична хематология и военно-полева терапия, Военно медицинска академия „Пуркинье“, Храдец Кралове, Чехия;
1988 г. – Специализация костно-мозъчна трансплантация, Прага, Чехия;
1987 г. – Специализация по военно-полева терапия, Военно медицинска кадемия „Киров“ Санкт Петербург, Русия;
1985 г. – Курс на Европейското училище по онкология (ESO) „Малигнени лимфоми“, Орта Сан Джулия, Италия;
Професионална кариера:
2004 г.–до сега – Ръководител Катедра хематология, онкология, радиобиология.
1999-2004 г. – Н-к Клиника по хематология и онкология (КХО), ВМА
1986-1999 г. – Зам. Н-к и Н-к отделение в КХХО, ВМА;
1985-1986 г. – главен асистент в Клиниката по хематология, ВМА;
1982-1985 г.- старши асистент в Клиникща по хематология, ВМА;
1980-1982 г. – асистент в Клиника по хематология и гастроентерология, ВВМИ;
1977-1980 г. – ординатор в Клиниката по гастроентерология и хематология, ВВМИ;
1976-1977 г. – лекар в МС на ВНВАУ „Панайот Волов“, Шумен;
1975-1976 г. – ординатор II вътрешна клиника, Катедра военно-полева терапия, ВММИ.

Научна кариера:
2001 г.  – образователна и научна степен „Доктор“;
2002 г.  – научно звание „Доцент“.

Научна дейност и участие в научни дружества, асоциации и редакционни колегии:
Над 250 научни публикации и участия в научни прояви у нас и в чужбина. Отпечатани 130 публикации в наши и чужди периодични научни списания, учебници, монографии и научни сборници.
Председател на Българското медицинско дружество по клинична и трансфузионна хематология;
Член на Българското научно дружество по онкология;
Член на Българското научно дружество по военна медицина;
Член на управителния съвет на Българската асоциация по хематология (БАХ);
Член на Балканското дружество по хематология (BSH);
Член на Европейската хематологична асоциация (EHA);
Член на Европейската асоциация по клинична онкология (ESMO)
Секретар на Българското научно медицинско дружество по химиотерапия;
Член на Средиземноморското и Европейското дружество по химиотерапия;
Член на Балканското дружество по онкология (B.U.ON);
Член на Балканския военен медицински комитет (BMMC);
Член на Югоизточната Европейска Онкологична група (SEOG);
Член на Специализирания съвет по Военна медицина към ВАК;
Член на редакционната колегия на научното списания „Archive of Oncology“ – Сърбия и Черна гора;
Член на редакционната колегия на научното списание „Клинична и трансфузионна хематология“;
Член на редакционната колегия на научното списания „Военна медицина“;
Научен консултант по хематология на научното медицинско списание „Онкологос“;
Експерт по хематология на Министерството на здравеопазването;
Експерт по хематология на Изпълнителната агенция по лекарства (ИАЛ);
Експерт по хематология на Националната Здравно-осигурителна каса
Зам.-председател на Българския лекарски съюз във Военномедицинска академия – София.

 

Проф. д-р Тошо Балабански, дм

Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница – София

Ръководител на Отделение по електрофизиология и Председател на изпитна комисия за освидетелстване по инвазивна електрофизиология, Медицински университет, София.

Завършил е медицина във Висш Медицински институт – София през 1987. Работи 3 години като общопрактикуващ лекар. Придобил е специалност по вътрешни болести (1995 г.) и кардиология (1998 г.). Участвал е многократно в обучителни курсове и е провел краткосрочни специализации по клинична електрофизиология в чужбина (Национален сърдечно-съдов център, Осака, Япония, и Университетска болница Ulleval, Осло,Норвегия).

Член е на Дружеството на кардиолозите в България, Европейското кардиологично дружество, Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, EHRA (European Heart Rhythm Association).

Клиничните интереси, основните научни публикации и участия в конференции са в областта на сърдечните аритмии. Автор и съавтор на 128 научни публикации, 10 глави в учебници и монографии. Научните публикации са цитирани над 3700 пъти

 

Д-р Милко Стоянов

Национална кардиологична болница

Д-р Милко Стоянов завършва медицина в Медицински Университет – София през 2007 г. Специализира  кардиология в Национална кардиологична болница до 2013 г., работи като кардиолог в Отделение по електрофизиология и има придобито научно звание „асистент“.

През 2014 г. придобива експертно ниво на квалификация по инвазивна електрофизиология.

Член е на ССЕКБ (Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България), ESC (Европейско кардиологично дружество), EHRA (Европейската асоциация по ритъмни нарушения). От 2016 г. е член на изпитна комисия към Медицински Университет – София, за освидетелстване  по инвазивна електрофизиология.

Д-р Стоянов е провел краткосрочно обучение по електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии в Италия, Австрия, Чехия и Германия.

Автор и съавтора е в научни статии в наши и чуждестранни списания, както е и лектор на конференции с международно участие.

 

DSC04637

Адв. Жанета Димова


11
Доц. д-р Любомир Киров, дм

Образование: Завършва медицина в МУ-Пловдив с отличен успех през 1990 г. Веднага започва работа като лекар. Работи последователно във ВО, интензивен кардиологичен сектор и в градска поликлиника. От началото на реформата в здравеопазването в България работи като общопрактикуващ лекар в „МЕДИЦИНА” ООД АПМП – ГП Пещера.

Придобити специалности: По Вътрешни болести през 1998 г. Преминава всички нива на обучение по абдоминална, специална и интервенционална ехография, както и обучение в областта на семейното планиране.
Придобита специалност Обща медицина.
През 2009 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт.
Доцент  по Обща медицина в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Административен опит и обществена дейност:

Преподавател по Обща медицина.
В НСОПЛБ е от 2000 г. От 2003 г. до момента е председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. От 2003 г. до момента е вицепрезидент на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа.


Календар
ноември 2021
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930